ver.3.0
   Fot. Szpitalny Oddział Ratunkowy - RZESZÓW - Lwowska 60.   Fot. Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II - RZESZÓW - Lwowska 60.
Fot. Badania Kliniczne - RZESZÓW - Lwowska 60.

,
 

MAPKA DOJAZDOWA

Wyznacz trasę dojazdu do: Rzeszów, Lwowska 60
Lokalizator internetowy

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

Przyjmujący pacjentów od 1 stycznia 1989 roku Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60 - posiadający 830 łóżek dla dorosłych i dzieci - stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących kilkanaście oddziałów, zespoły poradni specjalistycznych oraz zakłady i pracownie diagnostyczne.

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będący jedną z największych placówek Ochrony Zdrowia w regionie jako pierwszy otrzymał szereg certyfikatów jakościowych, które świadczą o kompetencji w wykonywaniu świadczeń medycznych.

Opracowane i wdrożone systemy jakościowe przynoszą dla Szpitala znaczne korzyści:

Dzięki objęciu systemem jakościowym wszystkich pracowników i przeprowadzeniu licznych szkoleń, zmianie ulega nastawienie personelu w zakresie jakości i środowiska opieki pozwalające uświadomić mu, że za powyższe zagadnienia odpowiada każdy na swoim stanowisku pracy. Za zawodowy sukces i wymierną korzyść uważamy spełnienie warunków określonych wymogami poszczególnych procedur i uzyskanie niżej wymienionych certyfikatów:


OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia dyżurowego w Klinicznym Oddziale Chirurgii Dziecięcej - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie dializoterapii w Ośrodku Dializoterapii oraz w Poradni Nefrologicznej - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii w Oddziale Alergologii oraz w Poradniach : Alergologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i Alergologicznej – dla Dzieci Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii dziecięcej - chirurgii, ligacji przetrwałego przewodu tętniczego u dzieci w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

SPOTKANIE SZKOLENIOWE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Organizuje spotkanie szkoleniowe "NOWOCZESNA CENTRALNA STERYLIZACJA” które odbędzie się w dniach 15-17 .01.2015r w Szpitalu Klinicznym Nr4 ,ul Jaczewskiego 8 w Lublinie
Osoba do kontaktu: Bogumiła Pieniążek kom. 608468787

 
AC.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 145/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2014 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2013 poz. 217 z późn. zm.) - został rozstrzygnięty w dniu 13 listopada 2014 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

VII MIĘDZYNARODOWE DNI REHABILITACJI

VII MIĘDZYNARODOWE DNI REHABILITACJI
"POTRZEBY I STANDARDY WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI"

VII  MIĘDZYNARODOWE DNI REHABILITACJI.

dr hab. n. o zdr. Teresa Pop

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE-OFERTA PRACY

Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki chętne do pracy w oddziałach szpitalnych(Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgii oraz Onkohematologia Dziecięca).
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Osobom zatrudnionym oferujemy:
- nowoczesne i kompleksowo wyposażone miejsca pracy
- możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów (list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) drogą:
- pocztową na adres : Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
- lub osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala

Kontakt telefoniczny 17 86 64 701 (Sekretariat Szpitala)

Naczelna Pielęgniarka
mgr Maria Micał.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie :
1) usuwania elektrod i leczenia powikłań elektrokardioterapii,
2) implantacji PM/ICD/CRT/CRT-D/ILR,
3) kontroli powyższych,
4) prowadzenia badań klinicznych,
5) szkoleń z zakresu kardiologii oraz z zakresu elektrofizjologii,
6) konsultacji kardiologicznych
w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia realizacji procedur zabiegów ablacji arytmii serca i badań elektrofizjologicznych w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w godzinach zabezpieczenia dyżurowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamiki przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 ). Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach całodobowego zabezpieczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny wykonywanej w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. (...)

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 ). Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu zabezpieczenia pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny wykonywanej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej. (...)

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ Z FIZJOTERAPII

Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie Fizjoterapii. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji należy składać do dnia 28 lutego 2014r. (...)

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 11/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2014 r., informuję, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania zabiegów usuwania układów stymulujących oraz elektrod endokawitarnych metodą przezskórną w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2013 poz. 217), został rozstrzygnięty w dniu 27 stycznia 2014 r. (...)

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 ). Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania zabiegów usuwania układów stymulujących oraz elektrod endokawitarnych metodą przezskórną w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny wykonywanej w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. (...)

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 195/2013 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2013 r., informuję, że Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z następującego zakresu : (...) ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2013 poz. 217), został rozstrzygnięty w dniu 18 grudnia 2013 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z następujących zakresów :
1. zabezpieczenia pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
2. zabezpieczenia całodobowego z zakresu ginekologii i położnictwa,
3. zabezpieczenia całodobowego z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii ,
4. zabezpieczenia specjalistycznych całodobowych konsultacji z zakresu psychiatrii,
5. zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych,
6. zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Poradni Endokrynologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych,
7. zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Poradni Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych,
8. zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej i badań naczyniowych oraz radiodiagnostki wykonywanych w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,
9. zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dziecięcej wykonywanych w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE POMP INSULINOWYCH

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

W naszym ośrodku kobiety z cukrzycą pragnące przygotować się do ciąży, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup sprzętu, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczenia pompy insulinowej.
Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie.
Warto dodać, że osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ.

Zainteresowane kobiety prosimy o kontakt z poradnią cukrzycową
(17) 86-64-429

 
 .

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJA DLA PACJENTÓW-DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Z dniem 1 października 2009r. ulegają zmianie zasady odbioru kserokopii dokumentacji medycznej z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.


Pacjent ma prawo złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w każdy dzień roboczy w godzinach pracy rejestracji.
Przychodnia dla Dorosłych-Czas pracy Rejestracji
Przychodnia dla Dzieci-Czas pracy Rejestracji


Odbiór dokumentacji następuje w wyznaczone dni tygodnia tj. WTOREK i PIĄTEK w punkcie KSERO w godzinach 7.30-15.00.


UWAGA!
Wniosek złożony we wtorek lub piątek nie będzie realizowany w tym samym dniu. Szczegółowych informacji udzieli personel szpitala.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. Małgorzata Przysada

^^^^^^Do góry^^^^^^  

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2012 Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!