ver.3.0
   Fot. Szpitalny Oddział Ratunkowy - RZESZÓW - Lwowska 60.   Fot. Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II - RZESZÓW - Lwowska 60.

Fot. Badania Kliniczne - RZESZÓW - Lwowska 60.

Fot. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)

,
 

MAPKA DOJAZDOWA

Wyznacz trasę dojazdu do: Rzeszów, Lwowska 60
Lokalizator internetowy

^^^^^^Do góry^^^^^^
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Przyjmujący pacjentów od 1 stycznia 1989 roku Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60 - posiadający 830 łóżek dla dorosłych i dzieci - stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących kilkanaście oddziałów, zespoły poradni specjalistycznych oraz zakłady i pracownie diagnostyczne.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będący jedną z największych placówek Ochrony Zdrowia w regionie jako pierwszy otrzymał szereg certyfikatów jakościowych, które świadczą o kompetencji w wykonywaniu świadczeń medycznych.

Opracowane i wdrożone systemy jakościowe przynoszą dla Szpitala znaczne korzyści:

Dzięki objęciu systemem jakościowym wszystkich pracowników i przeprowadzeniu licznych szkoleń, zmianie ulega nastawienie personelu w zakresie jakości i środowiska opieki pozwalające uświadomić mu, że za powyższe zagadnienia odpowiada każdy na swoim stanowisku pracy. Za zawodowy sukces i wymierną korzyść uważamy spełnienie warunków określonych wymogami poszczególnych procedur i uzyskanie niżej wymienionych certyfikatów:


KOMUNIKAT-Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci

Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci została przeniesiona na Izbę Przyjęć Dzieci (poziom -1) do gabinetów nr 1 i 2.

^^^^^^Do góry^^^^^^


OGŁOSZENIE O ZBYCIU SAMOCHODU SANITARNEGO

Na podstawie § 10 Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. - o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 217 ze zm./ oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. - w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 161, poz 2322), zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/744/13 z dnia 23 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 3317), w związku z Uchwałą Nr 421/9865/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz.618 ) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

KOMUNIKAT

W dniu 13.08.2015 (Czwartek) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci będzie NIECZYNNA.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 126/2015 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 6 lipca 2015 r. ., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów ECPW w Klinice Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2015.poz.618) - został rozstrzygnięty w dniu 13 lipca 2015 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów ECPW w Klinice Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie dializoterapii w Ośrodku Dializoterapii – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

DNI WOLNE W SZPITALU

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w dniach 14 sierpnia 2015 oraz 24 grudnia 2015 będzie pracował tak jak w dzień wolny od pracy

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów ECPW w Klinice Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy w Poradni Lekarz Zakładowy – Medycyny Pracy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

W dniu 5 czerwiec 2015r tj. piątek, poradnia Urologiczna dla dzieci będzie NIECZYNNA

^^^^^^Do góry^^^^^^

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na aktualizację kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej - wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.” Nadbudowa , przebudowa i remont Bloków Operacyjnych i Centralnej Sterylizatorni wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową Agregatorowni w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby Centrum Urazowego”

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

KOMUNIKAT

Z dniem 27 kwietnia 2015r. rejestracja do poradni dziecięcej: Ortopedycznej, Hematologicznej, Reumatologicznej i Nefrologicznej odbywa się w pomieszczeniu przy wejściu ogólnym do Przychodni. Rejestracja czynna jest w godzinach od 7.00 do 14.20 pod numerem telefonu 17 86 64 775.

Pielęgniarka Koordynująca
Agnieszka Bylak.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinicznym Oddziale ginekologii i Położnictwa - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących materiałów promocyjnych związanych z projektem:
- Tablica pamiątkowa wolnostojąca wraz z montażem - 1szt.
- Plakietki (naklejki) informacyjne - 111szt.
- Tabliczki informacyjne – 60szt.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Łącznika Transportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od Lądowiska Helikopterów Sanitarnych do Kompleksu Budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ”

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 33/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2015 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2013 poz. 217 z późn. zm.) - został rozstrzygnięty w dniu 23 lutego 2015 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii w klinicznym Oddziale Kardiochirurgii - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217 z późn. zm.) - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE POMP INSULINOWYCH

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

W naszym ośrodku kobiety z cukrzycą pragnące przygotować się do ciąży, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup sprzętu, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczenia pompy insulinowej.
Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie.
Warto dodać, że osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ.

Zainteresowane kobiety prosimy o kontakt z poradnią cukrzycową
(17) 86-64-429

 
 .

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJA DLA PACJENTÓW-DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Z dniem 1 października 2009r. ulegają zmianie zasady odbioru kserokopii dokumentacji medycznej z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.


Pacjent ma prawo złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w każdy dzień roboczy w godzinach pracy rejestracji.
Przychodnia dla Dorosłych-Czas pracy Rejestracji
Przychodnia dla Dzieci-Czas pracy Rejestracji


Odbiór dokumentacji następuje w wyznaczone dni tygodnia tj. WTOREK i PIĄTEK w punkcie KSERO w godzinach 7.30-15.00.


UWAGA!
Wniosek złożony we wtorek lub piątek nie będzie realizowany w tym samym dniu. Szczegółowych informacji udzieli personel szpitala.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. Małgorzata Przysada

^^^^^^Do góry^^^^^^  

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

e(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));