ver.3.0
   Fot. Szpitalny Oddział Ratunkowy - RZESZÓW - Lwowska 60.   Fot. Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II - RZESZÓW - Lwowska 60.

Fot. Badania Kliniczne - RZESZÓW - Lwowska 60.

Fot. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)

,
 

MAPKA DOJAZDOWA

Wyznacz trasę dojazdu do: Rzeszów, Lwowska 60
Lokalizator internetowy

^^^^^^Do góry^^^^^^
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Przyjmujący pacjentów od 1 stycznia 1989 roku Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60 - posiadający 830 łóżek dla dorosłych i dzieci - stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących kilkanaście oddziałów, zespoły poradni specjalistycznych oraz zakłady i pracownie diagnostyczne.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będący jedną z największych placówek Ochrony Zdrowia w regionie jako pierwszy otrzymał szereg certyfikatów jakościowych, które świadczą o kompetencji w wykonywaniu świadczeń medycznych.

Opracowane i wdrożone systemy jakościowe przynoszą dla Szpitala znaczne korzyści:

Dzięki objęciu systemem jakościowym wszystkich pracowników i przeprowadzeniu licznych szkoleń, zmianie ulega nastawienie personelu w zakresie jakości i środowiska opieki pozwalające uświadomić mu, że za powyższe zagadnienia odpowiada każdy na swoim stanowisku pracy. Za zawodowy sukces i wymierną korzyść uważamy spełnienie warunków określonych wymogami poszczególnych procedur i uzyskanie niżej wymienionych certyfikatów:


Nie wykonujemy badań ODPŁATNYCH TK dla pacjentów prywatnych

Pracownie Tomografii Komputerowej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, nie wykonuje badań ODPŁATNYCH TK dla pacjentów prywatnych. Wynika to z sposobu finansowania zakupu Tomografów Komputerowych, których zakup był częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Z umów z w/w Instytucjami finansującymi wynika zakaz wykonywania badań odpłatnych dla pacjentów prywatnych na tych urządzeniach.

Podpisano
dr n.med. WIESŁAW GUZ.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych następujących Klinik:
1. I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej,
2. II Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na aktualizację kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej - wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.” Nadbudowa , przebudowa i remont Bloków Operacyjnych i Centralnej Sterylizatorni wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową Agregatorowni w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby Centrum Urazowego”

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 184/2015 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 9 października 2015 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych - konsultacji w zakresie genetyki klinicznej w poszczególnych Klinikach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015.poz.618 z późn. zm. ) - został rozstrzygnięty w dniu 26 października 2015 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 168/2015 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 10 września 2015 r. ., informuję, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015.poz.618 z późn. zm. ) - został rozstrzygnięty w dniu 23 września 2015 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 166/2015 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 7 września 2015 r. ., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015.poz.618 z późn. zm. ) - został rozstrzygnięty w dniu 16 września 2015 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 164/2015 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 7 września 2015 r. ., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ginekologii i położnictwa w zakresie diagnostyki i terapii powtarzających się strat ciąży, konsultowania pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka, konsultowania pacjentek z chorobami układowymi wikłającymi ciążę w Klinice Ginekologii i Położnictwa – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015.poz.618 z późn. zm. ) - został rozstrzygnięty w dniu 16 września 2015 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz.618 z późn. zm. ) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć –– Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

KOMUNIKAT-Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci

Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci została przeniesiona na Izbę Przyjęć Dzieci (poziom -1) do gabinetów nr 1 i 2.

^^^^^^Do góry^^^^^^


OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz.618 ) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz.618 ) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ginekologii i położnictwa w zakresie diagnostyki i terapii powtarzających się strat ciąży, konsultowania pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka, konsultowania pacjentek z chorobami układowymi wikłającymi ciążę - w Klinice Ginekologii i Położnictwa – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

DNI WOLNE W SZPITALU

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w dniach 14 sierpnia 2015 oraz 24 grudnia 2015 będzie pracował tak jak w dzień wolny od pracy

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE POMP INSULINOWYCH

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

W naszym ośrodku kobiety z cukrzycą pragnące przygotować się do ciąży, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup sprzętu, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczenia pompy insulinowej.
Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie.
Warto dodać, że osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ.

Zainteresowane kobiety prosimy o kontakt z poradnią cukrzycową
(17) 86-64-429

 
 .

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJA DLA PACJENTÓW-DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Z dniem 1 października 2009r. ulegają zmianie zasady odbioru kserokopii dokumentacji medycznej z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.


Pacjent ma prawo złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w każdy dzień roboczy w godzinach pracy rejestracji.
Przychodnia dla Dorosłych-Czas pracy Rejestracji
Przychodnia dla Dzieci-Czas pracy Rejestracji


Odbiór dokumentacji następuje w wyznaczone dni tygodnia tj. WTOREK i PIĄTEK w punkcie KSERO w godzinach 7.30-15.00.


UWAGA!
Wniosek złożony we wtorek lub piątek nie będzie realizowany w tym samym dniu. Szczegółowych informacji udzieli personel szpitala.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. Małgorzata Przysada

^^^^^^Do góry^^^^^^  

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

e(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));