ver.2.3

 

Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie

Ostatnia aktualizacja:

Dziennik Budowy

WSTĘP

DANE TECHNICZNE

GALERIA ZDJĘĆ

Zapraszamy wszystkich do śledzenia wraz za nami postępów rozbudowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.

Fot. Wizualizacja obiektu. Fot. Wizualizacja obiektu. Fot. Wizualizacja obiektu.

Wstęp

   Budowę istniejącego w stanie surowym częściowo zamkniętym budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie rozpoczęto w ramach budowy całego kompleksu budynków szpitala, jako Pawilon Psychiatryczno–Odwykowy. Jego budowę przerwano w 1994 roku. Natomiast Fundacja CARITAS uzyskała pozwolenie na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w 2001 roku, dokonując adaptacji na swoje potrzeby wybudowanego już pawilonu.
   W 2003 roku Fundacja CARITAS również przerwała realizację robót budowlanych, dokonując w tym czasie adaptacji budynku na potrzeby ośrodka poprzez wykonanie przykrycia i zamknięcia oknami (w 70%) budynku.
   W 2005 roku fundacja CARITAS przekazała Aktem Notarialnym całą nieruchomość w nieodpłatne użytkowanie Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie w celu kontynuacji prac budowlanych i administrowania obiektem.
   Od roku 2005 szpital zlecił opracowanie dwóch ekspertyz dotyczących stanu technicznego konstrukcji budynku oraz stanu pokrycia dachowego i izolacji budynku. Następnie zostały wykonane prace zabezpieczające budynek przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
   Na przełomie 2007 i 2008 roku została opracowana nowa dokumentacja techniczna uwzględniająca nowy program funkcjonalno-użytkowy i nowe warunki techniczne dla obiektów służby zdrowia. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w czerwcu 2009 r. został wybrany wykonawca, który od lipca przystąpił do zagospodarowania placu budowy oraz robót budowlanych.

Opracowanie Zdjęcia/Treść: Tadeusz Obara

^^^^^^Do góry^^^^^^


Galeria Zdjęć

07.09.2009

Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych:


Fot. Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stan budynku wewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Aktualny stanu budynku i jego najbliższego otoczenia zewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych:


Fot. Aktualny stanu budynku i jego najbliższego otoczenia zewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stanu budynku i jego najbliższego otoczenia zewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych. Fot. Aktualny stanu budynku i jego najbliższego otoczenia zewnątrz - przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Przerwa w realizacji robót trwała 6 lat. W tym czasie został generalnie zmieniony program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowany nowy projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano również prawomocną zmianę pozwolenia na budowę.

Zdjęcia umieszczone poniżej, dotyczą zagospodarowania placu budowy i organizację zaplecza wykonawcy, który został wreszcie wybrany po trwającej rok procedurze wyboru. Kolejne zdjęcia przedstawią moment wykonywania stóp fundamentowych pod zadaszenie nad PATIO:


Fot. Zagospodarowanie placu budowy i organizację zaplecza wykonawcy, który został wreszcie wybrany po trwającej rok procedurze wyboru. Fot. Zagospodarowanie placu budowy i organizację zaplecza wykonawcy, który został wreszcie wybrany po trwającej rok procedurze wyboru. Fot. Zdjęcie przedstawia moment wykonywania  stóp fundamentowych pod zadaszenie nad PATIO.

Opracowanie Zdjęcia/Treść: Tadeusz Obara

^^^^^^Do góry^^^^^^

23.09.2009

Wykonywane jest wzmocnienie słupów poprzez dodatkowe zbrojenie i obetonowanie ich na poziomie -1:


Fot. Wykonywane jest wzmocnienie słupów poprzez dodatkowe zbrojenie i obetonowanie ich na poziomie -1.

Tak wygląda zasadnicza konstrukcja patio:


Fot. Tak wygląda zasadnicza konstrukcja patio.

Kontynuowana jest wymiana zewnętrznej izolacji termicznej i p. wilgociowej istniejącego budynku:


Fot. Tak wygląda zasadnicza konstrukcja patio.

Przy użyciu specjalistycznych urządzeń wyburzana jest część istniejących szybów windowych i wykonywane będą nowe, większe:


Fot. Przy uzyciu specjalistycznych użądzeń wyburzana jest część  istniejących  szybów windowych i wykonywane będą nowe, większe.

Wykonywane są wyburzenia fragmentów istniejących stropów i ich wzmocnienie belkami pod ścianki działowe:


Fot. Wykonywane są wyburzenia fragmentów istniejących stropów i ich wzmocnienie belkami pod ścianki działowe.

Wyburzane są ściany zewnętrzne na poziomie +2 w zwiazku z inną funkcją tych pomieszczeń:


Fot. Wyburzane są ściany zewnętrzne na poziomie +2 w zwiazku z inną funkcją tych pomieszczeń.

Na tym zdjeciu widoczna jest konstrukcja basenu i jego zarysy:


Fot. Na tym zdjeciu widoczna jest konstrukcja  basenu i jego zarysy.

Opracowanie Zdjęcia/Treść: Tadeusz Obara

^^^^^^Do góry^^^^^^

03.11.2009

Wykonano wzmocnienie konstrukcji słupów na poziomie -1 w segmencie B.


Fot. Wykonano wzmocnienie konstrukcji słupów na poziomie -1 w segmencie B.

Widoczne zbrojenie słupów przed zabetonowaniem na poziomie -1 w segmencie C.


Fot. Widoczne zbrojenie słupów przed zabetonowaniem na poziomie -1 w segmencie C.

Fundamenty pod elementy zewnętrzne.


Fot. Fundamenty pod elementy zewnętrzne..

Rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych w segmencie B.


Fot. Rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych w segmencie B.

Tak wygląda wzmocnienie stropów pod ciężkie ścianki działowe.


Fot. Tak wygląda wzmocnienie stropów pod ciężkie ścianki działowe.

"Wyjście z ziemi" na segmencie D i E z zabetonowanym dnem basenu.


Fot. 'Wyjście z ziemi' na segmencie D i E z zabetonowanym dnem basenu.

Wykonane fundamenty pod Garaż (segment G) i Stację Trafo (T).


Fot. Wykonane fundamenty pod Garaż (segment G) i Stację Trafo (T). Fot. Wykonane fundamenty pod Garaż (segment G) i Stację Trafo (T).

Opracowanie Zdjęcia/Treść: Tadeusz Obara

^^^^^^Do góry^^^^^^

Uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego

W dniu 16 listopada (poniedziałek) 2009 roku o godz. 11.00 na terenie Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Jan Pawła II w Rzeszowie odbyła się UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO poświęconego przez Sługę Bożego Jana Pawła II 18.08.2002 roku w Krakowie.


Aktu poświęcenia budowanego obiektu dokonał
J.E.Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny.


Zdjęcia z dnia uroczystości:


Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego. Fot. Zdjęcia z Uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego.

AC

^^^^^^Do góry^^^^^^

06.06.2010

Przygotowania do wykonana elewacji i montażu okien na segmencie B.


Fot. Przygotowania do wykonana elewacji i montażu okien na segmencie B.

Wykonywanie elewacji na budynkach technicznych (Garaże i St. Trafo).


Fot. Wykonywanie elewacji  na budynkach technicznych (Garaże i St. Trafo).

Konstrukcja nad wejściem głównym od strony północnej.


Fot. Konstrukcja nad wejściem głównym od strony północnej.

Konstrukcja wejścia głównego od strony wschodniej.


Fot. Konstrukcja  wejścia głównego od strony wschodniej.

Wejście od strony południowej.


Fot. Konstrukcja  wejścia głównego od strony wschodniej.

Krycie dachu nad segmentem B. Widoczna konstrukcja pod SOLARY.


Fot. Krycie dachu nad segmentem B. Widoczna konstrukcja pod SOLARY.

Krycie dachu nad segmentem A.


Fot. Krycie dachu nad segmentem A.

Krycie dachu nad segmentem C.


Fot. Krycie dachu nad segmentem C.

Tynkowanie wewnętrzne w segmencie A.


Fot. Tynkowanie wewnętrzne w segmencie A.

Krycie dachu nad basenem na segmencie D.


Fot. Krycie dachu nad basenem na segmencie D.

Opracowanie Zdjęcia/Treść: Tadeusz Obara

^^^^^^Do góry^^^^^^

20.09.2010

Rozpoczęto budowę dróg, parkingów i ukształtowania terenu.


Fot. Rozpoczęto budowę dróg,  parkingów i ukształtowania terenu.

Konstrukcja zadaszenia nad wejściem głównym.


Fot. Konstrukcja zadaszenia nad wejściem głównym. Fot. Konstrukcja zadaszenia nad wejściem głównym. Fot. Konstrukcja zadaszenia nad wejściem głównym.

Trwają prace przy wejściu głównym.


Fot. Trwają prace przy wejściu głównym.

Zadaszenie ze szkła nad patio - od góry.


Fot. Zadaszenie ze szkła nad patio - od góry.

Ostatnie prace wykończeniowe na dachach.


Fot. Ostatnie prace wykończeniowe na dachach. Fot. Ostatnie prace wykończeniowe na dachach. Fot. Ostatnie prace wykończeniowe na dachach.

Trwają prace wykończeniowe we wszystkich pomieszczeniach.


Fot. Trwają prace wykończeniowe we wszystkich pomieszczeniach. Fot. Trwają prace wykończeniowe we wszystkich pomieszczeniach.

Zadaszenie (świetlik) patio - widok od dołu.


Fot. Zadaszenie (świetlik) patio - widok od dołu.

Trwa montaż urządzeń w wentylatorniach, których w całym ośrodku jest 6.


Fot. Trwa montaż urządzeń w wentylatorniach, których w całym ośrodku jest 6. Fot. Trwa montaż urządzeń w wentylatorniach, których w całym ośrodku jest 6. Fot. Trwa montaż urządzeń w wentylatorniach, których w całym ośrodku jest 6.

Trwa montaż urzadzeń w węźle ciepła, gdzie przygotowywany jest czynnik grzewczy dla centralnego ogrzewania oraz przygotowywana jest ciepła woda użytkowa z solarów dachowych i miejskiej sieci cieplnej


Fot. Trwa montaż urzadzeń w węźle ciepła, gdzie przygotowywany jest czynnik grzewczy dla centralnego ogrzewania oraz przygotowywana jest ciepła woda użytkowa z solarów dachowych i miejskiej sieci cieplnej.

Wykonywane jest zamykanie ścianą szklaną pomieszczenia basenu.


Fot. Wykonywane jest zamykanie ścianą szklaną pomieszczenia basenu. Fot. Wykonywane jest zamykanie ścianą szklaną pomieszczenia basenu.

Wykonywany jest montaż urządzeń uzdatniających wodę basenową w pomieszczeniu pod basenem.


Fot. Wykonywany jest montaż urządzeń uzdatniających wodę basenową w pomieszczeniu pod basenem. Fot. Wykonywany jest montaż urządzeń uzdatniających wodę basenową w pomieszczeniu pod basenem.

Opracowanie Zdjęcia/Treść: Tadeusz Obara

^^^^^^Do góry^^^^^^

18.05.2011

Ostatnie etapy wykończeniowe RORE:


Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE Fot. Ostatnie etapy wykończeniowe RORE

AC

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!