ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

Klinika znajduje się w budynku A na IV piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Kardiologii (Czytaj więcej...)
Kierownik Kliniki
dr hab. n.med. ANDRZEJ PRZYBYLSKI
(17) 86-64-451
Z-ca Kierownika
dr n. med. MARIA NOWAK
(17) 86-64-460
Sekretariat (17) 86-64-452
Pielęgniarka Oddziałowa
RENATA GOŁCZYŃSKA
(17) 86-64-453
Gabinet lekarski (17) 86-64-455
Pracownia Kontroli Stymulatorów Serca (17) 86-64-459
Sala intensywnej terapii (17) 86-64-456
Pracownia echokardiografii (17) 86-64-458
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-461
Poradnia Kardiologiczna-Rejestracja (17) 86-64-444
(17) 86-64-445
Poradnia Kardiologiczna-Gabinet lekarski (17) 86-64-426
(17) 86-64-427
(17) 86-64-441
Klinika
Kardiologii-Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych (Czytaj więcej...)
Z-ca Kierownika
dr n.med. JANUSZ ROMANEK
(17) 86-64-879
Sekretariat (17) 86-64-880
Sekretariat Fax (17) 86-64-881
Gabinet lekarski (17) 86-64-889
Lekarz dyżurny Pracowni Hemodynamiki (17) 86-64-888
Sterownia 1 (17) 86-64-886
Sterownia 2 (17) 86-64-887
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Kliniki:

 • dr hab. n.med. ANDRZEJ PRZYBYLSKI

Z-ca Kierownika:

 • dr n.med. JERZY KUŹNIAR

Z-ca Kierownika:

 • dr n.med. MARIA NOWAK

Z-ca Kierownika:

 • dr n.med. JANUSZ ROMANEK

Kierownik Pracowni Hemodynamiki:

 • dr n.med. MIŁOSZ MARĆ

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • RENATA GOŁCZYŃSKA

Starszy Asystent:

 • lek. ANETA DUDEK
 • lek. ELŻBIETA KORCZOWSKA
 • lek. EWA ZUZAK
 • lek. BERNADETTA DERĘGOWSKA
 • lek. KATARZYNA JAKUBIEC-ALBERT
 • dr n.med. MARCIN KOSTKIEWICZ
 • lek. MARCIN CHLEBUŚ
 • lek. KAMIL SKOCZYŃSKI
 • dr n. hum. RAFAŁ SZTEMBIS
 • lek. WOJCIECH STANIK

Młodszy Asystent:

 • lek. PIOTR SZAFARZ

Lekarz Rezydent:

 • lek. BARBARA DOMINO
 • lek. RYSZARD GŁUSZCZYK
 • lek. PAWEŁ HARPUŁA
 • lek. ŁUKASZ KĄDZIELA
 • lek. AGNIESZKA ŁOŚ
 • dr n. med. MARIUSZ STRAM
 • lek. SŁAWOMIR TŁUCZEK
 • lek. MACIEJ DĄBEK
 • lek. MAŁGORZATA GRUCA
 • lek. SEBASTIAN GURBA
 • lek. PAWEŁ WOŹNIAK
 • lek. PAWEŁ SZPUNAR
 • lek. MARIUSZ WÓJCIK
 • lek. BARTŁOMIEJ WRÓBEL

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • prowadzenie nieinwazyjnej diagnostyki i leczenie stacjonarne chorych z ostrymi chorobami układu krążenia,
 • wykonywanie badań specjalistycznych i konsultacje chorych skierowanych przez poradnie i szpitale województwa podkarpackiego,
 • świadczenie konsultacji kardiologicznych dla pacjentów z innych oddziałów,
 • zabezpieczenie kadrowe i nadzór merytoryczny nad pracą Poradni Kardiologicznej w ramach Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych,
 • działalność dydaktyczno – szkoleniowa umożliwiająca prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia personelu medycznego Oddziału.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • część łóżkowa - 60 łóżek, w tym 7 na sali intensywnej opieki kardiologicznej,
 • Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych,
 • Ośrodek Implantacji Rozruszników Serca – 4 łóżka wraz z Pracownią Kontroli Rozruszników,
 • Centralna Pracownia EKG z pracowniami: prób czynnościowych i badań elektrofizjologicznych,
 • Pracownia Echokardiografii.
 • Pracownia Hemodynamiki

Oddziałem kieruje Kierownik Kliniki przy pomocy Zastępcy, Kierownika Ośrodka - dr n.med. MIŁOSZ MARĆ, któremu podlegają: lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Kierownik Kliniki bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!