ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych

Klinika znajduje się w budynku H2 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci (Czytaj więcej...)
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n.med. SŁAWOMIR SNELA
(17) 86-64-195
Sekretariat (17) 86-64-111
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr GRAŻYNA MONASTYRSKA-PATER
(17) 86-64-196
Gabinet lekarski (17) 86-64-193
(17) 86-64-198
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-199
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Kliniki:

 • prof. dr hab. n.med. SŁAWOMIR SNELA

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr GRAŻYNA MONASTYRSKA-PATER

Starszy Asystent:

 • lek.med. KRYSTYNA CYRAN
 • lek.med. RYSZARD BIELAK
 • lek.med. GRZEGORZ INGLOT
 • dr n.med. BOGUSŁAW RYDZAK
 • lek.med. PAWEŁ BILSKI
 • lek.med. GRZEGORZ SOKÓŁ
 • lek.med. PAWEŁ JASIŃSKI
 • lek.med. RAFAŁ PIASEK

Młodszy Asystent:

 • lek.med. SEBASTIAN JASZCZUK
  • Lekarz Rezydent:

   • lek.med. ŁUKASZ ŚWIST
   • lek. MICHAŁ GOŁĄB

   ^^^^^^Do góry^^^^^^

   INFORMACJE DODATKOWE

   Do zadań Oddziału należy :

   • leczenie ortopedyczne dzieci z wrodzonymi i nabytymi wadami oraz leczenie następstw świeżych i zadawnionych urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży,
   • postępowanie diagnostyczne w celu ustalenia etiologii i patomechanizmu schorzenia oraz kwalifikacji do leczenia bezoperacyjnego lub operacyjnego,
   • leczenie bezoperacyjne redresyjno-gipsowe oraz leczenie usprawniające po przebytych zabiegach operacyjnych,
   • leczenie operacyjne urazów narządu w ramach postępowania doraźnego,
   • leczenie operacyjne następstw urazów oraz wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci,
   • konsultacje ortopedyczne dzieci z innych oddziałów Szpitala i Poradni przyszpitalnych,
   • konsultacje i leczenie dzieci kierowanych z innych Szpitali i Poradni ortopedycznych,
   • prowadzenie i nadzór merytoryczny nad Poradnią Ortopedyczną dla dzieci w Szpitalu,
   • współpraca z Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla dorosłych w zakresie leczenia chorych oraz szkolenia lekarzy i innego personelu.
   • prowadzenie wczesnej rehabilitacji narządu ruchu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia po świeżo zaopatrzonych urazach i leczeniu operacyjnym, skomplikowanych wielopoziomowych deformacji i niedowładów w obrębie narządu ruchu.

   Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

   • część łóżkowa – 33 łóżek,
   • Pododdział Wczesnej Rehabilitacji Narządu ruchu u Dzieci
   • sale dla matek z dziećmi,
   • sala septyczna,
   • sala rehabilitacyjna,
   • sala zabiegowa,
   • sala opatrunkowo – gipsowa,
   • świetlica szkolna

   Oddziałem kieruje Ordynator przy pomocy zastępcy któremu podlegają: lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Ordynator bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

   Fizjoterapeuci podlegają służbowo Ordynatorowi Oddziału a pod względem merytorycznym Kierownikowi Pracowni Fizjoterapii

   ^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!