ver.2.3

Zamówienia z 2018 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2018 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2018 ROK

ZAPYTANIA OFERTOWE

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018R.

 Plan postępowań na 2018 rok (PDF)


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:
^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2018 ROK


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2018


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp250/001/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy produktów leczniczych krwiopochodnych, siarczanu protaminy oraz leków hemostatycznych stosowanych w trakcie zabiegów operacyjnych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:13 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do odsysania i zbiórki wydzielin.
KOD CPV 33141600-6
Data umieszczenia ogłoszenia:5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:12 styczeń 2018.
Data umieszczenia SIWZ:5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 styczeń 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla bloku operacyjnego ogólnego i dzieci.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 maj 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2018
Przedmiotem zamówienia Usługa serwisowa systemów do badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz ultrasonografii.
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:18 styczeń 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 styczeń 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 styczeń 2018.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów i opakowań do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą na potrzeby Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Klinik, kuchenek oddziałowych.
KOD CPV 33191100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:20 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:20 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków cytostatycznych i innych stosowanych w trakcie chemioterapii.
KOD CPV 33652100
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12>marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2018
Przedmiotem jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:2 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:2 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2018
zakup i dostawy mleka modyfikowanego – początkowego, jaj kurzych, artykułów ogólnospożywczych, oraz mleka specjalistycznegoh.
KOD CPV 15511100-4, 33681000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:16 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:12 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia załącznik nr 2-zmiana:12 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/009/2018
Zakup, dostawy testów i odczynników wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696500
Data umieszczenia ogłoszenia:9 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 5:23 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana (ZIP):17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana 2 (ZIP):23 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 maj 2018r.
Data umieszczenia - zmiana terminu otwarcia:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odzieży ochronnej, operacyjnej i roboczej oraz obuwia ochronnego, operacyjnego i roboczego.
KOD CPV 18100000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:19 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:19 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia pakiety nr 3,45 kwietnia 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego.
KOD CPV 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:21 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:21 luty 2018r 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 luty 2018r 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/012/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych.
KOD CPV 33141600-6
Data umieszczenia ogłoszenia:26 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:26 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 luty 2018r 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:14 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:19 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/013/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów do diagnostyki in vitro chorób o podłożu autoimmunologicznym dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań oraz odczynników różnych dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
KOD CPV 33696200-7
Data umieszczenia ogłoszenia:23 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:23 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek szpitalnych.
KOD CPV 33631600
Data umieszczenia ogłoszenia:27 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 marzec
Data umieszczenia SIWZ:27 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 marzec 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:6 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:23 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych i immunoglobuliny anty RhD.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 maj 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawy testów i odczynników dla Klinicznych Zakładów Diagnostycznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:16 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:16 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:6 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy.
KOD CPV 33191100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:12 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:12 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki nr1- zmiana:19 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 kwietnia 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2018
Zakup aparatury medycznej.
KOD CPV 33195000
Data umieszczenia ogłoszenia:22 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:27 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:2 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:22 marzec 2018r.
Data umieszczenia zmiany treści SIWZ:2 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1-sprostowanie:27 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wizji lokalnej:27 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2018
Zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy.
KOD CPV 33181520-3
Data umieszczenia ogłoszenia:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/020/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków naczyń mózgowych.
KOD CPV 33124000
Data umieszczenia ogłoszenia:5 kwietnia 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:5 kwietnia 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 kwietnia 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/021/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawę centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 64200000-8
Data umieszczenia ogłoszenia:16 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:22 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:22 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:29 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych dla Bloków Operacyjnych i Pracowni Elektroterapii.
KOD CPV 33141121
Data umieszczenia ogłoszenia:23 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:5 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:23 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:21 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki - zmiana (ZIP):21 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr3:19 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/023/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do leczenia wodogłowia, akcesoriów do zabiegów neurochirurgicznych, drutów do wiązania odłamów kostnych.
KOD CPV 33140000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:12 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:12 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:25 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 maj 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników do wykonania wybranych oznaczeń hormonów, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, udział w kontroli międzynarodowej połączonych z dzierżawą analizatora immunochemicznego.
KOD CPV 38433300-2
Data umieszczenia ogłoszenia:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 maj 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33631600-8
Data umieszczenia ogłoszenia:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:17 kwiecień 2018.
Data umieszczenia SIWZ:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 maj 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:19 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/026/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy odczynników do wykonania morfologii, automatycznego rozdziału krwinek białych, retikulocytów połączony z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych, zakup i dostawy odczynników do badan.
KOD CPV 33696500
Data umieszczenia ogłoszenia:25 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:1 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:11 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:25 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ - zmiana:1 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:1 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:11 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 lipiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/027/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do przygotowywania i podaży leków cytostatycznych.
KOD CPV 33194000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:26 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:26 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 maj 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy artykułów biurowych, butelek do karmienia, zastawy stołowej, pisaków laboratoryjnych i do skóry, gum recepturowych, folii "Tomofan", nośników danych.
KOD CPV 30192000-1
\
Data umieszczenia ogłoszenia:25 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:11 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:25 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:11 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załącznik nr 2 zmiana (ZIP):11 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/029/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Gastroenterologii i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci.
KOD CPV 33000000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:16 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:24 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:29 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:30 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:16 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:30 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki zmiana (ZIP):24 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki nr 2 zmiana 2:29 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki zmiana 2 (ZIP):30 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:24 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:29 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr3:30 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert-uzupełnienie:12 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:10 sierpień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/030/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odzieży ochronnej, operacyjnej i roboczej.
KOD CPV 18100000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:26 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:4 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:10 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:26 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:10 lipiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/031/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów i odczynników dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury.
KOD CPV 33696500-0, 33696200-7, 38433300-2
Data umieszczenia ogłoszenia:10 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:16 maj 2018.
Data umieszczenia SIWZ:10 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/032/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:22 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana:30 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2:4 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:22 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 maj 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia - pakiet_nr_7,11,14,20:20 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 lipiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/033/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki.
KOD CPV 33111710
Data umieszczenia ogłoszenia:23 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:23 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert-sprostowanie:19 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:08 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty pakiet 12:25 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/034/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy płynów i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla dzieci i dorosłych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:25 maj 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:25 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:10 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 lipiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/035/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych różnych.
KOD CPV 33000000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:29 maj 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:29 maj 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 maj 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:12 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2018
Zakup i dostawy akcesoriów do śródoperacyjnego neuromonitoringu i neuronawigacji oraz usługa śródoperacyjnego neuromonitoringu.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:3 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/037/2018
Przedmiotem zamówienia jest Usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych.
KOD CPV 50750000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:8 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:8 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:14 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):8 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2018
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby zorganizowania punktów pobrań materiału biologicznego w Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego..
KOD CPV 71221000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:13 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:13 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 lipiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/039/2018
Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont węzłów sanitarnych w Pododdziale Patologii Ciąży w budynku „A”- I piętro strona wschodnia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
KOD CPV 71221000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:19 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:19 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:3 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 lipiec 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:20 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/040/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy zestawów do drenażu klatki piersiowej i kleju tkankowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:15 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:22 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:15 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załącznik nr 5-zmiana:22 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 lipiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/041/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy pomp baklofenowych.
KOD CPV 33194200-8
Data umieszczenia ogłoszenia:20 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:10 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:20 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia zmiany terminu otwarcia:28 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 lipiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/042/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej.
KOD CPV 33112200
Data umieszczenia ogłoszenia:6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:13 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:5 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ- zmiana:13 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 październik 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:20 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/043/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarek komputerowych oraz innych urządzeń biurowych.
KOD CPV 30192113-6
Data umieszczenia ogłoszenia:27 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:27 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 czerwiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 sierpień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/044/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy drobiu, mięsa oraz wędlin.
KOD CPV 15131135-0
Data umieszczenia ogłoszenia:13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:17 wrzesień sierpień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/045/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy artykułów żywnościowych (kiszonki, ryby, mrożonki, warzywa i owoce, pieczywo, wyroby cukiernicze).
KOD CPV 15800000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:16 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:16 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 sierpień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/046/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek szpitalnych.46 pakietów.
KOD CPV 33631600
Data umieszczenia ogłoszenia:18 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana :27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:18 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:08 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:28 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zawiadomienia o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wyboru oferty:17 październik 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 3:19 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/047/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Intensywnej Terapii, oddziałów szpitalnych.
KOD CPV 33141625-7
Data umieszczenia ogłoszenia:13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:31 lipiec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 sierpień 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia - pakiet 2:5 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/048/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych.
KOD CPV 33158200
Data umieszczenia ogłoszenia:20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:20 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:31 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1-sprostowanie:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/049/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33182220
Data umieszczenia ogłoszenia:20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:20 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ- zmiana:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:4 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/050/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego oraz wspomagania serca i płuc.
KOD CPV 33141640
Data umieszczenia ogłoszenia:24 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:24 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):24 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/051/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy odczynników i testów dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:03 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:03 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zbiorczego zestawienia:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:14 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/052/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy radiofarmaceutyków do diagnostyki i leczenia.
KOD CPV 33694000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:07 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 sierpień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/053/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy produktów leczniczych różnych.
KOD CPV 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:02 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 lipiec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:02 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:08 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 sierpień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/054/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy elementów do osteosyntezy dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33183100-7
Data umieszczenia ogłoszenia:31 lipiec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:31 lipiec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 lipiec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert: 09 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 sierpień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/055/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy implantów ortopedycznych niezbędnych do zaopatrzeniazabiegów operacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:28 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2:3 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:28 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 październik 2018r.
Data umieszczenia zbiorczego zestawienia:15 październik 2018r.
Data umieszczenia kwoty przeznaczonej:15 październik 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 grudzień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/056/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:02 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 1:08 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2:08 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 3:10 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:02 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):02 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:08 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:10 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 sierpień 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia-pakiet 3:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/057/2018
Zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:14 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:14 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/058/2018
Zakup i dostawy zestawów komputerowych PC z monitorami.
KOD CPV 30213300-8
Data umieszczenia ogłoszenia:22 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:22 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:4 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:18 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/059/2018
Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Kardiochrirurgii.
KOD CPV 33162000
Data umieszczenia ogłoszenia:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 1:12 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2:25 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:25 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:5 październik 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia-pakiet 3, 4:9 październik 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty pakiet 1,2:25 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/060/2018
Zakup i dostawa gastroskopów i kolonoskopów, aparatów KTG, łóżek szpitalnych.
KOD CPV 33168100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 1:31 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):24 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki - zmiana (ZIP):5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1-sprostowanie:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia - pakiet 4:12 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/061/2018
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie myjni dezynfektorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Zestawienie wymaganych i ocenianych parametrów technicznych). Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej zamieszczono w Załączniku nr 6 do SIWZ.
KOD CPV 33191000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:29 sierpień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana :5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2:11 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 3:13 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:29 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 sierpień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:11 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2-sprostowanie:13 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/062/2018
Wykonywanie przeglądów serwisowych i napraw 12 szt. szaf klimatyzacyjnych Mediclean, pracujących w Budynku Kardiochirurgii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.


KOD CPV 50730000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/063/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwupłaszczyznowego systemu do prowadzenia zabiegów i badań naczyniowych oraz wykonanie prac adaptacyjnych.
KOD CPV 33111721
Data umieszczenia ogłoszenia:1 wrzesień 2018r.
Wizja lokalna:6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana :11 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2 :17 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 3 :20 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zawiadomienia o odwołaniu - wezwanie :12 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 4 :25 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 5 :26 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 6 :2 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 7 :5 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 8 :8 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:1 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:5 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załącznik 5a (ZIP):1 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:17 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr3:20 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr4:25 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr5:26 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr6:2 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr7:8 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr8:10 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 październik 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/064/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników i testów dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:1 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:10 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:1 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:10 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 październik 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/067/2018
AKTUALIZACJA I PRZEPROJEKTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANYCH POZWOLEŃ.

Zadanie Nr 1 Prace projektowe i aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont pomieszczeń VI piętra, wschodniego skrzydła bloku „A” na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Zadanie Nr 2. Prace projektowe i aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont pododdziałów położnictwa i intensywnej terapii noworodka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Centrum Perinatologii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Zadanie Nr 3. Prace projektowe i aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego " Nadbudowa , przebudowa i remont bloków operacyjnych i centralnej sterylizatorni wraz z infrastrukturą oraz przebudową agregatorowni w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby Centrum Urazowego".


KOD CPV 71221000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:31 sierpień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:31 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 sierpień 2018r.
Data umieszczenia załącznik 10 (ZIP):31 sierpień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/068/2018
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawę odczynników diagnostycznych oraz dzierżawę i instalację automatycznego analizatora orazanalizatora back-up wraz z oprogramowaniem do oznaczeń immunohematologicznych w mikrometodziekolumnowej oraz sprzętu do manualnej pracy za pomocą mikrometody kolumnowej jako uzupełnienie metodyautomatycznej, a także oprogramowanie zarządzające danymi (LIS) zintegrowane z oprogramowaniemanalizatora dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Banku Krwi.
KOD CPV 38434580
Data umieszczenia ogłoszenia:25 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana:25 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:25 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:09 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 grudzień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/069/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatów do hemodializ dla Ośrodka Dializoterapii.
KOD CPV 33181100-3
Data umieszczenia ogłoszenia:10 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:18 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:10 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:10 pa 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/070/2018
Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - instalacja elektryczna i zestawy nadłóżkowe.
KOD CPV 45215140-0
Data umieszczenia ogłoszenia:6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana:12 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana 2:20 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:12 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia załącznika 1 (ZIP):6 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 wrzesień 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:27 wrzesień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/072/2018
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - instalacja elektryczna i zestawy nadłóżkowe.”
KOD CPV 45215140-0
Data umieszczenia ogłoszenia:1 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:1 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 październik 2018r.
Data umieszczenia załącznik 1 (ZIP):1 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 październik 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:26 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/073/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej.
KOD CPV 33112200-0
Data umieszczenia ogłoszenia:12 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:18 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:23 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:25 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:12 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:23 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr3:25 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:02 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 październik 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia-pakiet 1:21 grudzień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/074/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych w tym psychotropowych i odurzających, albuminy ludzkiej, testów dodiagnostyki i terapii chorób alergicznych, preparatów do zabezpieczania cewników i portów, mleka w proszku i w płynie dla noworodków i niemowląt
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:9 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/075/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów pomp insulinowych dla dzieci z funkcją ciągłego monitorowania glikemii.
KOD CPV 33194110-0, 33194200-8
Data umieszczenia ogłoszenia:8 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:8 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):8 październik 2018r.
Data umieszczenia załącznik 1 (ZIP):8 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 październik 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/076/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu endoskopowego dla Poradni Gastroenterologicznej Dzieci..
KOD CPV 33168100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:15 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:22 październik 2018r.
Data umieszczenia zmiana otwarcia:22 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:24 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:15 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 październik 2018r.
Data umieszczenia załącznik 1 (ZIP):15 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:24 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:30 październik 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:02 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/078/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych
KOD CPV 33124000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:9 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 październik 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 październik 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/079/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nabiału oraz gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci.
KOD CPV 15511000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:16 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:16 listopad 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 grudzień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/080/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej.
KOD CPV 33162000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:25 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:02 listopad 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:06 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:25 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:02 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:02 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr3:06 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:09 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/081/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów komputerowych PC z monitorami.
KOD CPV 30213300-8
Data umieszczenia ogłoszenia:25 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:25 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:06 listopad 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:07 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/082/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej.
KOD CPV 33692800-5
Data umieszczenia ogłoszenia:31 październik 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:31 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/083/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych dla Bloków Operacyjnych .
KOD CPV 33141121-4
Data umieszczenia ogłoszenia:30 październik 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:7 listopad 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:13 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:30 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):30 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:13 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 grudzień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/084/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu endoskopowego dla Poradni Gastroenterologicznej Dzieci.
KOD CPV 33168100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:5 listopad 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 listopad 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:14 listopad 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:15 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:5 listopad 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr214 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr315 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr416 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/086/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania w ramach rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo-programowej.
KOD CPV 33168100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:8 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:8 listopad 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):8 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 listopad 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/087/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy akcesoriów do śródoperacyjnej neuronawigacji, kaset do artroskopu, osprzętu do laparoskopu.
KOD CPV 33162200-5
Data umieszczenia ogłoszenia:21 listopad 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:21 listopad 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 listopad 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:5 grudzień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:09 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/088/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów komputerowych PC z monitorami.
KOD CPV 30213300-8
Data umieszczenia ogłoszenia:16 listopad 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:16 listopad 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 listopad 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 grudzień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/089/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:3 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 grudzień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:3 grudzień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):3 grudzień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 grudzień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 grudzień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/090/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz dzierżawa aparatu do OB oraz wirówek.
KOD CPV 33141300-3
Data umieszczenia ogłoszenia:7 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:03 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:7 grudzień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 grudzień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 grudzień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:17 grudzień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr3:03 styczeń 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:10 styczeń 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/092/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu osób na hemodializy, transportu sanitarnego pacjentów oraz przewozu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
KOD CPV 60130000-8
Data umieszczenia ogłoszenia:21 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:08 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:11 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:21 grudzień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 grudzień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:08 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:11 styczeń 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 styczeń 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/093/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii oraz płynu do anestezji wziewnej.
KOD CPV 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:18 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:31 grudzień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:18 grudzień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 grudzień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 grudzień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:08 styczeń 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/094/2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „przebudowa i remont kliniki chirurgii dzieci i oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 45215140-0
Data umieszczenia ogłoszenia:28 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:24 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 5:25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:28 grudzień 2018r.
Data umieszczenia zmiana SIWZ:25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 grudzień 2018r.
Data umieszczenia załącznik nr1 (ZIP):28 grudzień 2018r.
Data umieszczenia - wizja:04 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1-zmiana treści siwz:14 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr4:24 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr4:24 styczeń 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:30 styczeń 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:08 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/095/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych.
KOD CPV 33124000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:31 grudzień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:04 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:31 grudzień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:04 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 grudzień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:10 styczeń 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp_usnumer postępowania_2018


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp_us/001/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w tym wykonywanie usługi monitorowania pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci.
Data umieszczenia ogłoszenia:22 październik 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 październik 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 październik 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:7 listopad 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 listopad 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:20 grudzień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>