ver.2.3

Zamówienia z 2018 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2018 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2018 ROK

ZAPYTANIA OFERTOWE

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018R.

 Plan postępowań na 2018 rok (PDF)


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:
^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2018 ROK


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2018


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp250/001/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy produktów leczniczych krwiopochodnych, siarczanu protaminy oraz leków hemostatycznych stosowanych w trakcie zabiegów operacyjnych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:13 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do odsysania i zbiórki wydzielin.
KOD CPV 33141600-6
Data umieszczenia ogłoszenia:5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:12 styczeń 2018.
Data umieszczenia SIWZ:5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 styczeń 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla bloku operacyjnego ogólnego i dzieci.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2018
Przedmiotem zamówienia Usługa serwisowa systemów do badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz ultrasonografii.
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:18 styczeń 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 styczeń 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 styczeń 2018.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów i opakowań do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą na potrzeby Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Klinik, kuchenek oddziałowych.
KOD CPV 33191100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:20 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:20 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków cytostatycznych i innych stosowanych w trakcie chemioterapii.
KOD CPV 33652100
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12>marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2018
Przedmiotem jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:2 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:2 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2018
zakup i dostawy mleka modyfikowanego – początkowego, jaj kurzych, artykułów ogólnospożywczych, oraz mleka specjalistycznegoh.
KOD CPV 15511100-4, 33681000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:16 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:12 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
Data umieszczenia załącznik nr 2-zmiana:12 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 luty 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/009/2018
Zakup, dostawy testów i odczynników wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696500
Data umieszczenia ogłoszenia:9 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana (ZIP):17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 styczeń 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia - zmiana terminu otwarcia:10 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odzieży ochronnej, operacyjnej i roboczej oraz obuwia ochronnego, operacyjnego i roboczego.
KOD CPV 18100000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:19 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:19 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia pakiety nr 3,45 kwietnia 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego.
KOD CPV 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:21 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 luty 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:21 luty 2018r 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 luty 2018r 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/012/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych.
KOD CPV 33141600-6
Data umieszczenia ogłoszenia:26 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:26 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 luty 2018r 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:14 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:19 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/013/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów do diagnostyki in vitro chorób o podłożu autoimmunologicznym dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań oraz odczynników różnych dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
KOD CPV 33696200-7
Data umieszczenia ogłoszenia:23 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:23 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek szpitalnych.
KOD CPV 33631600
Data umieszczenia ogłoszenia:27 luty 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 marzec
Data umieszczenia SIWZ:27 luty 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 luty 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 marzec 2018r.
Data umieszczenia unieważnienia:6 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2018
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych i immunoglobuliny anty RhD.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:9 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawy testów i odczynników dla Klinicznych Zakładów Diagnostycznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:16 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:16 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr2:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:6 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy.
KOD CPV 33191100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:12 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:12 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki nr1- zmiana:19 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 marzec 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 kwietnia 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2018
Zakup aparatury medycznej.
KOD CPV 33195000
Data umieszczenia ogłoszenia:22 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:22 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 marzec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2018
Zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy.
KOD CPV 33181520-3
Data umieszczenia ogłoszenia:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 marzec 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/020/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków naczyń mózgowych.
KOD CPV 33124000
Data umieszczenia ogłoszenia:5 kwietnia 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:5 kwietnia 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 kwietnia 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/023/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do leczenia wodogłowia, akcesoriów do zabiegów neurochirurgicznych, drutów do wiązania odłamów kostnych.
KOD CPV 33140000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:12 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:17 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:12 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników do wykonania wybranych oznaczeń hormonów, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, udział w kontroli międzynarodowej połączonych z dzierżawą analizatora immunochemicznego.
KOD CPV 38433300-2
Data umieszczenia ogłoszenia:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33631600-8
Data umieszczenia ogłoszenia:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:17 kwiecień 2018.
Data umieszczenia SIWZ:10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 kwiecień 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>