ver.2.3

Zamówienia z 2019 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2019 roku

TELEFONY

PRZETARGI KRAJOWE 2019 ROK

PRZETARGI UNIJNE (UE)

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019R.

 


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:

 • 2019-02-13

 • 2019-01-14
 • dostawa_akcesoriow_do_monitora_tcm4_radiometer • ^^^^^^Do góry^^^^^^

  PRZETARGI KRAJOWE 2019 ROK


  Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

  Zp250_numer postępowania_2019


  Numer postępowania:

  ^^^^^^Do góry^^^^^^

  ^^^^^^Początek strony^^^^^^


  Zp250/001/2019
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont pomieszczeń V-go piętra budynku 1A na potrzeby Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
  KOD CPV 71300000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ-zmiana:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załącznik nr10 (ZIP):07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załącznik nr1-zmiana (WORD):17 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załącznik nr5-zmiana:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert sprostowanie:21 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:12 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/003/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.
  KOD CPV 33696500-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:24 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:07 luty 2019r.
  Data umieszczenia zmiana terminu otwarcia:24 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:07 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:28 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/004/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek szpitalnych.
  KOD CPV 33631600-8
  Data umieszczenia ogłoszenia:28 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:04 luty 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:07 luty 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:12 luty 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:28 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:04 luty 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr2:07 luty 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr3:12 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:27 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/005/2019
  Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”.
  KOD CPV 71520000-90
  Data umieszczenia ogłoszenia:06 luty 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:13 luty 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:06 luty 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):06 luty 2019r.
  Data umieszczenia załącznik nr2 (ZIP):06 luty 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:13 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert-sprostowanie:21 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/006/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy implantów ortopedycznych.
  KOD CPV 33183100-7
  Data umieszczenia ogłoszenia:23 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:30 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:04 luty 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:23 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:30 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr2:04 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:08 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:15 luty 2019r.
  Data umieszczenia unieważnienia:26 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/008/2019
  Przedmiotem zamówienia akup i dostawy zestawów do autotransfuzji, akcesoriów do śródoperacyjnej neuronawigacji, przyrządów do zakładania dostępu naczyniowego.
  KOD CPV 33100000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:29 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zmiany otwarcia:28 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:29 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:05 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/010/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy mleka specjalistycznego, mleka modyfikowanego-początkowego, jaj kurzych oraz artykułów ogólnospożywczych.
  KOD CPV 15511700-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:23 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:01 luty 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:06 luty 2019r.
  Data umieszczenia zmiana SIWZ:25 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:23 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zmiana załącznik nr2 (ZIP):25 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:01 luty 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr2:06 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:26 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/011/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy leków różnych w postaciach dożylnych.
  KOD CPV 33600000-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:01 luty 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 luty 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:01 luty 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):01 luty 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:11 luty 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:25 luty 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/014/2019
  Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawy worków foliowych i pojemników na odpady, pojemników na materiał histopatologiczny, soli tabletkowanej, różnych artykułów gospodarczych. .
  KOD CPV 33169400-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:1 marzec 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:1 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 marzec 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:8 marzec 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 marzec 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/015/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ .
  KOD CPV 33100000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:7 marzec 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:7 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 marzec 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:14 marzec 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 marzec 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/016/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii – Pododdziału Intensywnej Terapii.
  KOD CPV 33100000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załącznika2 zmiana (ZIP):21 marzec 2019r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:21 marzec 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/017/2019
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pomp baklofenowych, oprzyrządowania do diatermii typu VIO300D i ICC300, oprzyrządowania do ultradźwiękowego aspiratora.
  KOD CPV 33194110-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:20 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:20 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/018/2019
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy papierów higienicznych, wyrobów z miazgi papierowej, dozowników dla Działu Higieny.
  KOD CPV 33760000-5
  Data umieszczenia ogłoszenia:20 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:20 marzec 2019.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 marzec 2019.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/019/2019
  Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli do wykonywania testów połączony z dzierżawą analizatora immunochemicznego.
  KOD CPV 33696500-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:11 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:11 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):11 marzec 2019r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 marzec 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/022/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  KOD CPV 33100000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:18 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:18 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 marzec 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/024/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy mleka specjalistycznego oraz mleka modyfikowanego-początkowego
  KOD CPV 15511700-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 marzec 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^


  USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO


  Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

  Zp_usnumer postępowania_2018


  Numer postępowania:

  ^^^^^^Do góry^^^^^^


  ^^^^^^Początek strony^^^^^^
   

  Valid XHTML 1.0 Strict

  © 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
  ::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

  Poprawny CSS!

  'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>