ver.2.3

Zamówienia z 2019 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2019 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2019 ROK

ZAPYTANIA OFERTOWE

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019R.

 


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:

 • 2019-01-14
 • dostawa_akcesoriow_do_monitora_tcm4_radiometer • ^^^^^^Do góry^^^^^^

  DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2019 ROK


  Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

  Zp250_numer postępowania_2019


  Numer postępowania:

  ^^^^^^Do góry^^^^^^

  ^^^^^^Początek strony^^^^^^


  Zp250/001/2019
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont pomieszczeń V-go piętra budynku 1A na potrzeby Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
  KOD CPV 71300000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ-zmiana:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załącznik nr10 (ZIP):07 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załącznik nr1-zmiana (WORD):17 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załącznik nr5-zmiana:21 styczeń 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/003/2019
  Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.
  KOD CPV 33696500-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:15 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 styczeń 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/008/2019
  Przedmiotem zamówienia akup i dostawy zestawów do autotransfuzji, akcesoriów do śródoperacyjnej neuronawigacji, przyrządów do zakładania dostępu naczyniowego.
  KOD CPV 33100000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia SIWZ:21 styczeń 2019r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 styczeń 2019r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^


  USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO


  Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

  Zp_usnumer postępowania_2018


  Numer postępowania:

  ^^^^^^Do góry^^^^^^

  ^^^^^^Początek strony^^^^^^


  Zp_us/001/2018
      
  ^^^^^^Do góry^^^^^^


   

  Valid XHTML 1.0 Strict

  © 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
  ::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

  Poprawny CSS!

  'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>